כימיקלים ואיתור מקורות

סולוונטים, גליקולים, נפט ללא ריח, סודה ועוד