מאמרים

בדיקה

בדיקה/uploads/PDF/CoatingsTech_MicrobialResistantCoatings_1909.pdf

לפרטים נוספים

מהו פיגמנט?

פיגמנט (בעברית: צִבְעָן) הוא חומר המשפיע על צבע האור הפוגע בו על ידי החזרה ובליעה סלקטיביים. בתעשייה, פיגמנטים משמשים לצביעת חומרים שונים כגון: דיו,

לפרטים נוספים