מינרלים ומלאנים

אלומיניום סיליקאט, באריט, טלק, גיר ועוד